Ateliér intermediálnej tvorby - KVV Ružomberok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ateliér intermediálnej tvorby
 

je prostredím, v ktorom študenti rozvíjajú
svoje umelecko-komunikačné schopnosti
s dôrazom na vlastnú výpoveď, využívajúc
pritom nielen akčné formy umenia, ale aj
elektronické médiá, fotografiu a prostriedky
vizuálnej komunikácie.Našim hlavným
krédom je: Mať čo povedať a následne
hľadať spôsob vyjadrenia myšlienky, aby
bola zrozumiteľnou pre iných. Z názvu
ateliéru je jasné, že naše pole pôsobnosti
sú presahy medzi rôznymi druhmi médií.
Využívame alternatívnu kresbu na rozšírenie poznatkov o kresbe. Stáva
sa alternatívou ku klasickej, študijnej.
Dôležitejšia je cesta ako výsledok.
Bojujeme proti maniere, proti vlastnému
egu a podporujeme toleranciu k názoru
iných. Využívame náhodu ako tvorivý
impulz. Frotážou získavame zaujímavé
štruktúry, ktoré potom upravujeme do
cielených kompozícií. Kreslíme
v snehu, ohňom a inými netradičnými
materiálmi. Inšpirujeme sa textom
a poéziou a kladieme dôraz na vizuálny
vnem, vytvárame vizuálnu poéziu, ktorá
má rozvíjať emocionálne vnímanie.
Prostriedky grafického dizajnu na jednej
strane využívame nato, aby sa študenti
oboznámili s tvorbou, lôg, portfólií
a prezentácií a na strane druhej pri tvobe
autorských plagátov a objektov / bibliofílií,
autorských kníh a pod./.

Táto práca si vyžaduje rozvíjanie počítačových zručností a ovládanie grafických programov. Ďalšou cestou je využívanie fotografie pre potreby grafického dizajnu, ale aj voľnej tvorby.
Jednou z foriem je využívanie detailov
fotografie pri tvorbe počítačovej grafiky
s dôrazom na imaginatívnosť, farebnú
kultivovanosť. Vyberieme detail, ktorý
nesie v sebe najviac informácií, výtvarných
kvalít, kresby, farby, kontrastu a pod.
Potom ho multiplikujeme, otáčame,
zrkadlíme, meníme farebný mod, alebo
upravujeme farebnosť. Dbáme na to, aby
vzniknuté kompozície boli asymetrické
a dynamické. Využívame Inštaláciu ako
prostriedok autorskej výpovede. Počas
semestra aspoň jeden krát pracujeme
priamo v krajine, kde využívame v jeseni lístie, v zime sneh na tvorbu konceptuálneho umenia, alebo Land artu. Viackrát sme prezentovali našu tvorbu na Akcii Hry s umením organizovaných Tatranskou galériou v Poprade formou spoločného Performance. Play Andy play Art. Pry Andy - Pry Art. a pod. Akčné formy umenia sa stávajú impulzom k tvorbe kolektívnych diel, akčnej maľby, hapeningov a akcií. Elektronické médiá využívame pri rozpohybovní fotografií do krátkych animácií a filmov, ktoré sa stávajú dokumentáciou a záznamom akcií, ale aj svojbytným umeleckým výstupom.

Ukážky študentských prác
 
Pedagógovia | Štúdium | Projekty | Aktuality | Výročné správy | Fotogaléria | Medzinárodné vzťahy/Erazmus | Cetart | Hlavná mapa stránky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky