Ateliér plastických výtvarných disciplín - KVV Ružomberok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ateliér plastických výtvarných disciplín

Ktorou cestou vykročiť, aké hodnoty v živote
nasledovať? Sú dve možnosti – Chytráctvo a Poctivosť.
Ak si zvolíš Chytráčenie, nebude ťa trápiť
nijaká práca, nijaká námaha a každý večer
ťa bude očakávať mäkké lôžko. Druhí ľudia budú
pracovať, a ty budeš užívať výsledky ich usilovnosti.
Je to veľmi populárna a vďačná cesta,
a má množstvo priaznivcov po celom svete.
Ja ponúkam Poctivosť... lebo nič z toho, čo je
naozaj dobré človek nedosiahne bez práce. Ak
chceš zberať úrodu, musíš najprv zasiať. Ak
chceš vyniknúť, musíš veľa pracovať a odoprieť
si to, čo si iní neodopierajú. Ak si zvolíš prvú
možnosť, budeš jesť bez hladu a piť bez smädu
a nebudeš vedieť, po čom by si mal túžiť.
Cestou najmenšieho odporu prejdeš pohodlne
životom, ale nezanecháš za sebou nič významné,
len niekoľko fliaš od vypitého vína.
Ak sa však rozhodneš pre Poctivosť, nemáš stopercentnú
istotu, že vykonáš veľké činy,
no pokúsiš sa čestne zápasiť o nemožné...

(Voľná parafráza príbehu Hérakla zo Starých
gréckych bájí a povestí s odkazom na hodnotenie
diplomovej práce R. Biarinca v posudku
prof. J. Meliša.)


V minulosti sa Ateliér plastických výtvarných
disciplín skladal z dvoch základných súčastí
– realistických a abstraktných cvičení s nosnými
témami pre každý semester. Začínali
sme reliéfom modelovaným v sochárskej hline.
Najčastejšie to bola realistická štúdia –
Madona – známe sochárske dielo podľa výberu
poslucháča z dejín výtvarného umenia
od renesancie po klasicizmus, kopírovaná
prostredníctvom fotografie do priestoru. Následne sa hľadali možnosti postupnej štylizácie,
zjednodušovania, abstrahovania kompozície
s využitím základných výrazových prostriedkov
ako línia, tvar, kontrast, rytmus...Nenásilný prechod od hliny a sadry k tvorivému
experimentu v rozličných materiáloch,
napr. dreve, kameni, kovoch, skle atď.
Vo vyšších ročníkoch štúdium pokračovalo
úlohami transkripcie reality podľa živého
modelu – ľudská figúra, ženský akt v kontraposte
a portrét s dôrazom na anatomickú
stavbu hlavy. Paralelným doplnením realistického
stvárnenia postavy bolo nepopisné
zobrazenie mužského tela v téme Ukrižovanie
so symbolickým zvýraznením protikladu
telesného a netelesného, prírodného a geometrického, živého a neživého. V téme hlava
zase poslucháči využívali atribúty svätých na
vytvorenie znakových portrétov jednotlivých
zobrazovaných osobností.
V závere vzdelávania sa študenti pokúšajú definovať východiská svojho individuálneho výtvarného programu, hľadajú cesty vlastného autorského prejavu. V rámci spoločnej témy Krajina - prírodnina môžu realizovať komorné aj monumentálne sochárske diela, od realistických foriem po abstraktné, od klasickej skulptúry po inštalácie. Využiť doposiaľ získavané a rozvíjané praktické schopnosti a zručnosti mnohých sochárskych techník a technologických postupov. Odlievanie do sadry, živice, umelého kameňa, olova a cínu.

Skulptívne opracovanie kameňa či dreva pomocou bodovacieho strojčeka. Vzniká veľa zaujímavých artefaktov vytvorených pomocou štukatérskych postupov vyťahovania, vytáčania, vyškrabovania. V ročníkových a diplomových prácach evidujeme viacero náročných rozmerných realizácií:
– Sv. Trojica – Ukrižovanie 1999, dekanát PF
KU v Ružomberku, autor: Marián Rudinec
–Hľadajúca – pomník nenarodeným
deťom 2003, PF KU v Ružomberku,
autor: Veronika Balážecová
–Odraz duše – obetný stôl a ambona
2003, kaplnka dominikánskeho rádu
Bratislava, autor: Anna Furieľová
–Symboly Katedry výtvarného umenia 2004,
KVU PF KU v Ružomberku,
autor: Martin Moravčík
– Madona 2005, Aula Jána Pavla II. KU
v Ružomberku, autor: Jozef Martiška
V súčasnosti, popri tradičnom modelovaní
postavy a hlavy podľa modelu, dominuje
v ateliéri orientácia na nefiguratívne spôsoby
vyjadrenia najrozmanitejších foriem inšpirovaných prírodou. Snažím sa podnietiť tvorivé úsilie jednotlivca v procese hľadania výtvarného zobrazenia sveta, prírodných zákonitostí, všeobecne platných princípov, večného univerza... V neformálnych rozhovoroch prezentujem významné osobnosti moderného sochárstva na Slovensku aj v zahraničí, príležitostne komentujem aktuálne dianie a tendencie vývoja výtvarného umenia. Otváram problematiku významu komplexnej umeleckej a verbálnej pripravenosti budúceho výtvarníka - pedagóga, poukazujem na dôležitosť vizuálne vnímaného chápania sveta vo vyučovacom procese.

Ukážky študentských prác
 
Pedagógovia | Štúdium | Projekty | Aktuality | Výročné správy | Fotogaléria | Medzinárodné vzťahy/Erazmus | Cetart | Hlavná mapa stránky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky