Ateliér remesla a dizajnu - KVV Ružomberok

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ateliér remesla a dizajnu
 

Výučba v ateliéri je zameraná na remeselný
proces, chápaný ako zvyšovanie citlivosti na
materiál a technológie, čím dopĺňa edukačný
program v hľadaní všeobecnej cesty kreatívneho,
tvorivého vyjadrenia myšlienky prostredníctvom
výtvarného prejavu. Výsledok takéhoto procesu môže byť aj nemateriálneho charakteru, ak je jeho hlavným cieľom viac získanie skúseností či výučba konkrétnej zručnosti, než hmatateľný produkt.
V praktických cvičeniach sa zameriavam
na nadviazanie dialógu medzi študentom
a surovinami, materiálmi, predmetmi
(prírodné a umelé pletivá, papier, odpadový
materiál), ktorého podstatou je vidieť
v prostých veciach veci pozoruhodné,
odhaľovať „reč materiálov“. Najčastejším
nositeľom podnetných impulzov sú
práve zmyslové zážitky. Hrový experiment
s materiálom, skúmanie jeho vlastností, laborovanie, môže tvorbu posúvať do nových
súvislostí a v týchto vzťahoch vytvárať
predpoklad pre viaceré roviny ich vnímania
a spôsoby využitia v praxi.

Súčasťou praktických cvičení je aj výučba ľudových remesiel v tradičnej dielni vybavenej archaickými remeselnými nástrojmi. V ponuke sú najmä rôzne textilné techniky, košikárstvo a
drotárstvo. Takáto výučba je v našom vysokoškolskom prostredí ojedinelá, preto jej
rozsah a špecifikácia spočíva na dobrovoľnosti
a individuálnom záujme študentov.
Aktualizácia prvkov kultúrnej tradície
na báze ľudskej, pedagogickej i tvorivej,
skúmanie ľudového umenia v kontexte
s najsúčasnejšími témami výtvarného umenia
a dizajnu je dôležitým činiteľom, formujúcim
podobu súčasnej i budúcej umeleckej
výchovy. Pripomínanie si estetiky v spojení
s funkčnosťou je inšpiratívny spôsob kultivácie
pôvodného citu pre umenie a remeslo.

Ukážky študentských prác
 
Pedagógovia | Štúdium | Projekty | Aktuality | Výročné správy | Fotogaléria | Medzinárodné vzťahy/Erazmus | Cetart | Hlavná mapa stránky
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky